Kedves Látogatónk!

Az érdeklődők, jelentkezők, munkavállalók adatainak szakszerű és bizalmas kezelése, illetéktelenektől való megvédése mindig is kiemelt fontosságú volt a Jobtain számára. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) értelmében, a számunkra megadott személyes és különleges adatok helyes - általad jóváhagyott és szándékaiddal egyező - kezelésére 2018.05.25-től még a korábbinál is nagyobb figyelmet fordítunk.

Kérjük olvasd el alaposan az alábbi Adatkezelési tájékoztatónkat, és az alatta lévő űrlap kitöltésével jelezd felénk egyetértésed az abban foglaltakkal és jóváhagyásod adataid kezelésére vonatkozóan.

JOBTAIN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-724595
Adószám: 13227236-2-43
Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. fszt. Ü-1.
Kiadás dátuma: 2020.02.26.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Általános tájékoztatás

  1.1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és
  különleges adatainak védelmére.1.2. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,
          - 2000. évi C. törvény a számvitelről,
          - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
          - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)1.3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.1.4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.1.5 Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 2. Adatkezelés típusa
  2.1. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által a munkaerő-közvetítés, álláshirdetésre jelentkezés, illetőleg új munkavállalók jelentkezése esetén kezelt személyes adatok köre az alábbi:
  a) vezetéknév
  b) keresztnév
  c) lakcím
  d) telefonszám (mobil, vezetékes)
  e) email
  f) szakképesítés
  g) iskolai végzettség

  Az adatok gyűjtésére az álláshirdetésekre történő jelentkezésen túl az alábbi módokon kerül sor:
  - Offline: Rendezvényeken (pl.: nyílt napok, állásbörze) a regisztrációt névjegykártya alapján végezzük, annak hiányában – akár a rendezvényen, akár társaságunk székhelyén vagy bármely telephelyén – a regisztrációs lapot az illető maga tölti ki: érdeklődők teljes neve, telefonszáma, email címe, lakhelye (város), legmagasabb iskolai végzettsége.- Online: a honlapon található jelentkezési űrlap kitöltésével, Facebook fizetett Érdeklődőkeresés típusú hirdetések űrlapjain, a Jobtain, Jobtain - Erdély és Jobtain - Ukrajna Facebook oldalain megjelentetett Álláshirdetések űrlapjain, ezen Facebook oldalak Eseményeiben és  egyéb bejegyzésekhez kötődően (kommentek), a Facebook Messengerbe irányító hirdetésein, Google Adwords hirdetéseken (honlapra irányítva), Profession portálon keresztül jelentkező (koordinátorokhoz irányítva) érdeklődők adatai kerülnek gyűjtésre és kezelésre, ahol az érdeklődők megadják fent rögzített adataikat és elérhetőségeiket, továbbá a központos telefonos ügyfélszolgálat veszi fel az adatokat az érdeklődőktől.A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást, továbbá hogy a munkaviszony létrehozása érdekében el tudjunk járni.Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban a jelentkező feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.Társaságunk a jelen pont szerinti adatkezelésről az álláshirdetés során tájékoztatja a jelentkezőket.Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a jelentkezők jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő pozíciókra a jelentkezők foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, elősegítsük az Ön foglalkoztatását.Jelentkezésével a jelentkező hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük állásajánlatokkal, vagy álláskereséssel kapcsolatos rendezvényekkel, előadásokkal. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérés nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő, vagy a rögzített vonalon, messengerben, facebookon, ill. emailben egyébként közölt) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

  2.2. Marketing hírlevél és profilalkotás: Az álláshirdetésekre jelentkezők adatait kezeljük a szükséges szolgáltatási szint igényeinek megfelelően. Az adatok gyűjtésére a jelen dokumentumban meghatározott módokon kerül sor.

  Társaságunk az adatokat oly módon elemzi, hogy azokból az Ön által megadott személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, illetőleg képzettséghez leginkább megfelelő állásajánlatot tudjon küldeni (profilalkotás). Ehhez a személyre szabott megkereséshez szükséges a rendelkezésünkre bocsátott adatok teljeskörű felhasználása. Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van arra, hogy amennyiben nem kíván személyre szabott marketing célú elektronikus levelet kapni, úgy nem köteles az adatok ilyen felhasználásához hozzájárulni. Javasoljuk azonban, hogy hozzájárulását adja meg annak érdekében, hogy kizárólag olyan információt küldjünk az Ön részére, amely releváns Önnek.

  Tájékoztatjuk, hogy automatizált döntéshozatal nem történik.

  Amennyiben nem tart tovább igényt marketing célú elektronikus levél küldésére, úgy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről az ugyfelszolgalat@jobtain.hu címre küldött üzenetben is le lehet iratkoztatni a megjelölt e-mail cím megadásával vagy az alábbi postai elérhetőségen: Jobtain Kft . 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1.

  Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Ön részére marketing célú elektronikus levelet küldjünk és a társaságunkkal való kapcsolatfelvétel során az önkéntesen megadott adatok közlése alapján üzleti kapcsolatot tarthassunk, további álláslehetőségekről tájékoztassuk, rendezvényekre hívjuk meg, adatbázisunkban adatait kezeljük.

  2.3. Cookie-k (Sütik)

  Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

  A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek társaságunk honlapjának használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

  Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

  - Google AdWords Display remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és Facebook remarketing szolgáltatásai,
  - Google Analytics szolgáltatása
  - Facebook szolgáltatása
  - LinkedIn szolgáltatása
  - Google Tag Manager
  - Instagram
  - és a Twitter szolgáltatása.

  A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket. Böngészőjében a látogatás után minden cookie (süti) manuálisan törölhető, akkor is ha használatukat korábban engedélyezte.

  2.4. Kép- és videófelvételek: Társaságunk székhelyén, telephelyein vagy fióktelepein, valamint bármely más a társaságunk által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek készülnek.

  Az adatkezelés célja társaságunk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése és a társaságunknál történő munkavállalás népszerűsítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videofelvételek, valamint személyes adatokat különösen társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon történő nyilvánosságra hozatala és a nyilvánosság felé történő közvetítése.

  Az adatok kezelésére kizárólag marketing és reklám, illetve a társaságunknál történő munkavállalás népszerűsítése céljából kerül sor.

  2.5. Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.

   

 3. Adattovábbítás

   

  3.1. Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk a munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítés keretében potenciális munkáltatók részére is továbbít adatot a munkaviszony létrehozása érdekében. A társaságunk által a munkáltatónak továbbított adatok vonatkozásában a munkáltató általi adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az adott munkáltatótól kérhető, a tiltakozási jog az adott munkáltatónak címzetten gyakorolható. A munkáltató részére továbbított adatokkal kapcsolatos, de Társaságunkhoz érkezett megkereséseket a munkáltató részére Társaságunk is továbbítja.

  3.2. A jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek és a hatóságok részére történő adattovábbításhoz hozzájárulnak:

  - Potenciális foglalkoztatók (kölcsönző partnerek)
  - Jobtain 2012 Kft

  - üzemorvos
  - munkavédelmi tanácsadó
  - ügyvéd
  - informatikai cég
  - marketing tanácsadók

  3.3. Külföldre történő adattovábbítás esetén előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, melynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél, a megfelelő szintű védelmet az a harmadik ország biztosítja, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk. Ezt Ön tudomásul veszi, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adataihoz ilyen harmadik országokban lévő munkáltatók is hozzáférhetnek, illetve részükre személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Az általuk végzett adatkezelés megtiltása érdekében az adott munkáltatóval, megbízóval vagy adott esetben harmadik személlyel kell felvennie a kapcsolatot.

  3.4. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

   

 4. Az adatkezelés célja4.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor.4.2 A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.4.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.4.4. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
 5. Adatok biztonsága

  A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

   

 6. Az adatkezelésre jogosultak köre

  6.1. Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

  Az adatkezelésre feljogosított munkavállaló, a HR részleg vezetője, az informatikai részleg vezetője, valamint az ügyvezető.

  6.2. Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

   

 7. Az adatkezelés időtartama

  7.1. Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik.

  7.2. Az adatokat társaságunk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését vagy felhasználás hiányában azok felvételétől, illetőleg az adatkezelési nyilatkozat elfogadásától (hozzájárulás megadásától) számított 3 év elteltével az adatok automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben több alkalommal történik elfogadás, úgy annak legutolsó időpontjától kezdődik az adatkezelés időtartama.

  7.3. Társaságunk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben társaságunk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.

  7.4. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére társaságunk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatvedelem@jobtain.hu email címen kérhető.

  7.5. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre társaságunk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

   

 8. Incidens kezelés

  Amennyiben saját adatai  kezelésével kapcsolatosan bármilyen probléma felmerül, vagy tudomást szerez arról, hogy adataihoz illetéktelenek fértek hozzá, úgy a társaságunk által üzemeltetett weboldalon található Adatvédelmi incidens bejelentő űrlapon keresztül lehetséges társaságunk részére a bejelentést megtenni. A rendszer automatikusan értesíti a felelős kollégát, aki a jogszabályokkal összhangban és határidőben megteszi a megfelelő lépéseket és értesíti a hatóságot. Felhívjuk szíves figyelmét , hogy csak saját adataival kapcsolatos incidenst  lehet bejelenteni.

 9. Jogérvényesítés

  9.1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

  9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

  9.3. Az érintett bírósághoz fordulhat:

  - a felvilágosítás megtagadása,
  - a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
  - jogainak megsértése esetén, továbbá
  - ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

  9.4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  9.5. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

Budapest, 2020.02.26.

A fenti szabályzatot megismertem, az abban foglaltakat az alábbiak szerint magamra nézve kötelezőnek ismerem el

  1. Marketing, hírlevelek: feliratkozás során a szabályzatot a jelölőnégyzetbe elhelyezett pipával, illetve papír alapon aláírásával elfogadásával
  2. Profilalkotás: feliratkozás során a szabályzatot a jelölőnégyzetbe elhelyezett pipával, illetve papír alapon aláírásával elfogadásával
  3. Állsáhirdetésre jelentkezők személyes adatai: az álláshirdetésben az adatvédelmi szabályzat linkjének megjelenése esetén az önéletrajz megküldésével

 

  Elolvastam a Jobtain Kft. adatkezelési tájékoztatóját és elfogadom az abban leírtakat (kötelező)
  Szeretnél értesülni a legújabb álláslehetőségekről, cikkekről és hírekről?*
  IGEN Y
  Nem N